קהילת דובנא

משפחת זונדר

תוכן עניינים סימה זונדר תמונות אמא בפורים עם חבר שנספה בשואה אמא ולוסיה גרישה וסשה לרנר זיוטה ומישקה יוסף גלרנט אבא של אמא לוסיה אחות של אמא ובת הדודה טוניה סבתא שיינצ'ה סימה הקטנה עם כל המשפחה 1930

משפחת דרוך – יקירה

תוכן עניינים ראיון עם מרים דרוך תמונות משפחה מרים יקירה – מניצ'קה לוניה אוסטרובסקי הבן של ליזה יקירה לוניה אוסטרובסקי מוסקה אוסטרובסקי הבן של ליזה יקירה מוסקה אוסטרובסקי מניה יקירה עם אחיה מטיה והתאום שלו אהרון ובן דודה אברומצ'יק יקירה לייב וגולדה קרשצוויג יקירה עם ילדיהם – חנה, ווה, ומרים משפחת קרשצוויג יקירה שרה יקירה […]

משפחת גון

תוכן עניינים תמונות משפחתיות רוזה (שושנה) זמברג כתלמידת תיכון רוזה (שושנה) זמברג-גון, לפני המלחמה רוזה גון ולובה קספר מצילתה 1984 משפחת זמברג כולל מינדל, חנה, נוסיק, מוניה, רחל, רוזה , יוסף-יחזקאל, וולף, שמעון משפחת זמברג. מימין לשמאל, בשורה העליונה – מינדל (אמה החורגת של רוזה), אשה לא מזוהה, חנה – אחותה הבכורה של שרה גוטרמן, […]

משפחת בלבן

תוכן עניינים נגזרת של טנגנס הכי גיבור https://volhynia.org.il/dubno/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/הכי%20גיבור.mp4#t=14

משפחת אורני (ידלין)

תוכן עניינים דב אורני (ברל'ה ידלין) https://volhynia.org.il/dubno/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Dubno%20Dov%20HEB.mp4#t=1