קהילת דובנא

תוכן עניינים

תוכן עניינים

ספר זכרון לקהילת דובנא

חברי המערכת של ספר הזכרון

חברי המערכת. יושבים (לשמאל): שמריהו רויטמן, ישראל פפר, משה כהן, ניסן דרורי (מחרוק).
עומדים (מימין לשמאל): זליג פריימן, בנימין ברדיגא, אשר רייכמן.

הכרזה חגיגית על הופעת הספר