קהילת דובנא

משפחת קרמין

תוכן עניינים

תוכן עניינים

רומקה קרמין לבית מרגוליס

רומקה קרמין לבית מרגוליס – תמצית קצרה

נולדה ב11/11/22- , וגדלה בדובנא מגיל 6, גרו אצל משפחת פיירשטין. האבא בעל תואר PHD מאוניברסיטת וינה והיה במושגים של אז פרופ' להסטוריה בגמנסיה היהודית. משפחה חילונית, האם וינאית, לאב היה מעמד בעיר וגם תפקיד בעיריה.

נערה,לומדת בגימנסיה הפולנית, בילויים, חברות יהודיות ופולניות, אבל הרגשה קבועה שכיהודים הם סוג ב'.

בימים שהרוסים שלטו, למדה רוסית אבל היתה מצוקה כלכלית גדולה.

הרוסים הציעו ליהודים לנוע מזרחה כשהגרמנים התקרבו, אבל הם כמו הרבה משפחות בחרו להישאר בדובנא.

הרגע ששיירה של חיילים גרמנים נכנסה לעיר חקוקה לעד.

טלאי צהוב, ניתוק מהחברות הפולניות.

עבודות כפיה בתוך העיר לנקות מגורי הגרמנים, הכנת הגטו על-ידי הגרמנים בקצה העיר.

חודש יוני 41 המעבר לגטו, תאור הגטו, הצפיפות, האוקראינים סייעו לגרמנים למצוא יהודים שהתחבאו

משך השהות בגטו חצי שנה.

האקציות וההרגשה וההחלטה "אני לא רוצה ללכת לבור".

עבודה עם האמא תמורת שתי פרוסות לחם.

היהודים מוצאים מהגטו לחפור בורות, הגרמנים שורפים לאבא את הספריה, ההחלטה לברוח, הכנת תעודה מזויפת עם שם של חברה פולניה מאז, הבריחה,"לא חזרתי מהעבודה, בערב לגטו".

תלאות אין סופיות שלוש שנים, רכבות, רכבות, רכבות, חלפו בשש מדינות, ניסים בעת סכנה קפצו מהקרון ועוד סיפורים, אודסה בריחה והסתתרות באוניה ועוד ועוד.

הגיעו לארץ מסוריה בעזרת עליה שליח א"י.

תמונות